Thumb 2 3 kfx 0253

Posiedzenie Komisji Gospodarki Nieruchomościami w Inowrocławiu

Komisje tematyczne ZMP |

Szanowni Państwo,

w imieniu Przewodniczącego Komisji oraz Dyrektora Biura ZMP serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 roku w Inowrocławiu (środa) o godzinie 11.00 w Urzędzie Miejskim Inowrocławia w sali sesyjnej, I piętro, ul. Franklina D. Roosevelta 36.
Proponowana tematyka posiedzenia:
- dyskusja nad problematyką komunalizacji przez gminy mienia państwowego znajdującego się we władaniu przedsiębiorstwa PKP w związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2017 roku, sygn. I OPS 2/16;
- omówienie projektu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów;
- analiza aspektów prawnych problematyki wywłaszczania nieruchomości i zwrotów wywłaszczonych nieruchomości;
- wolne wnioski.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zgłoszenia tematu na posiedzenie Komisji, który wg Państwa jest w tej chwili istotny do przedyskutowania.

Potwierdzenie udziału w Komisji oraz propozycję ewentualnych tematów proszę przesłać
do dnia 14 czerwca br. na adres e-mail: joanna.ludwiczak@zmp.poznan.pl

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.