Thumb 2 3  mg 9296

Komisja Edukacji Związku Miast Polskich w Miliczu

Komisje tematyczne ZMP |

W dniach 20-21 kwietnia 2017 roku w Rudzie Sułowskiej k/Milicza, odbyło się kolejne
posiedzenie Komisji Edukacji Związku Miast Polskich.
Członków Komisji powitał Przemysław Krzyżanowski Zastępca Prezydenta Koszalina – Przewodniczący Komisji Edukacji ZMP oraz Piotr Lech – Burmistrz Milicza. Spotkanie rozpoczęła prezentacja Gospodarzy „Strategia edukacyjna Gminy Milicz na lata 2015 – 2020”.
Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie dr Macieja Jakubowskiego, dyrektora ds. naukowych Fundacji Naukowej Evidence Institute – Badania dla edukacji „Co wiemy o kompetencjach polskich uczniów i dlaczego musimy je badać?”.
Następnie Marek Wójcik, Pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legislacyjnych przedstawił prezentację pt ” Zmiany statusu zawodowego nauczycieli oraz finansowania oświaty; Bitwa na dwóch frontach może być ryzykowna? Podczas posiedzenia członków Komisji Edukacji głos zabrał również Mariusz Tobor - Ekspert oświatowy w firmie „Vulcan”.
Po dyskusji zostało wypracowane i przyjęte stanowisko Komisji Edukacji Związku Miast Polskich odnoszące się do proponowanych przez MEN zmian w oświacie. (w załączeniu).
Komisja ustaliła termin kolejnego spotkania: druga połowa września
2017 roku w Kołobrzegu.

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.