Thumb 2 3 fot. m.st. warszawa licencja nieograniczona. rondo onz

"Forum Transportu Publicznego – nowe technologie i bezpieczeństwo" w Warszawie

Konferencja |

- Jak gospodarować środki z UE na rzecz rozwoju transportu publicznego?

- Jak zrównoważyć mobilność miejską?
- Jak poprawić bezpieczeństwo korzystania z transportu zbiorowego?
- Jak zmniejszyć niekorzystne oddziaływanie transportu miejskiego na środowisko?

Prelekcje poprowadzą m.in.:

- Maciej Sulmicki - Prezes, Organizacja Zielone Mazowsze, "Detekcja pieszych w kontekście bezpieczeństwa."
- Stanisław Biega - Centrum Zrównoważonego Transportu, " Poprawa konkurencyjności transportu publicznego poprzez inteligentne planowanie, wdrożenia i inwestycje. Przegląd dobrych praktyk."
- Sławomir Podsiadło - Zastępca Dyrektora ZTM Lublin, "Rozwój elektromobilności w Lublinie."
- Joanna Marcinkowska - Rzecznik Praw Pasażera Kolei, "Informacja pasażerska oraz zakup biletów poprzez mobilne kanały sprzedaży z perspektywy postępowań polubownych prowadzonych przez Rzecznika Praw Pasażera Kolei – doświadczenia z pierwszego roku działalności."
- Wojciech Makowski - Audytor polityki rowerowej, Instytut Spraw Obywatelskich, "BYPAD - jak zapewnić maksymalną skuteczność polityki rowerowej?"
- Michał Beim - Instytut Sobieskiego, "Alternatywne formy wykorzystania samochodu jako uzupełnienie systemu transportu publicznego"

Do bezpłatnej rejestracji zaproszono przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, operatorów publicznego transportu zbiorowego, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych, przedstawicieli ministerstw i urzędów centralnych.

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.