Współpraca miast partnerskich

Sieć kontaktów bliźniaczych w Europie liczy ponad 20 000 partnerstw między różnymi jednostkami samorządu, z czego blisko 4 000 nawiązały polskie miasta, gminy, powiaty i regiony. Współpraca partnerska wciąż jest jedną z najważniejszych dla Europejczyków możliwości na spotkania twarzą w twarz, dzielenie się doświadczeniami codziennego życia i korzystanie ze swojej wiedzy w różnych dziedzinach – od edukacji i kultury począwszy, na gospodarce kończąc. Pomaga również w tworzeniu poczucia jedności europejskiej. Co więcej, umożliwianie obywatelom dyskusji na ważne i często trudne tematy w przyjaznej atmosferze, jest wyrazem aktywnego obywatelstwa europejskiego.

POSZUKIWANIE PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH

Zapraszamy do świata współpracy partnerskiej miast!

Współpraca partnerska jest częścią życia Europy od wczesnych lat pięćdziesiątych, jednocząc ludzi ponad granicami. Pomimo tego, że ruch miast bliźniaczych nie przestaje się rozwijać, trudno jest znaleźć kompletną informację na ten temat w jednym miejscu. W tym celu Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR) postanowiła utworzyć stronę internetową, która ma za zadanie dostarczyć informacji na temat współpracy partnerskiej oraz pomóc w znalezieniu partnera. Mamy nadzieję, że zamieszczone tu informacje okażą się Państwu pomocne w poszukiwaniu partnerów zagranicznych.

Zapraszamy na www.twinning.org

LISTY PARTNERSTW POLSKICH SAMORZĄDÓW

Bazy danych zostały opracowane w 2009 roku w ramach projektu Komisji Europejskiej Europa dla Obywateli – środki wsparcia, na podstawie ankiety rozesłanej do wszystkich gmin i miast oraz powiatów w Polsce (ok. 3000). Odpowiedzi udzieliło ponad 1000 jednostek. Pozostałe dane uzyskano na podstawie informacji dostępnych na stronach internetowych urzędów. Wszelkie przetwarzanie i kopiowanie zawartych informacji możliwe jest jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Związku Miast Polskich i podaniu źródła.

Listy partnerstw dostępne są tutaj:

INTERAKTYWNA MAPA POLSKO-NIEMIECKICH PARTNERSTW SAMORZĄDOWYCH

Interaktywna mapa polsko-niemieckich partnerstw samorządowych to jeden z projektów Związku Miast Polskich, zrealizowanych w obszarze współpracy bliźniaczej w 2011. Mapa powstała we współpracy i przy finansowym wsparciu Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej. Zebrane na mapie informacje stanowią ilustrację bardzo szerokiej współpracy polskich i niemieckich miast, gmin, powiatów i województw. Partnerstwa polsko-niemieckie to najliczniej reprezentowana grupa par bliźniaczych w kontaktach zagranicznych polskich samorządów - w 2009 roku było ich ponad 1000, a każdego roku nawiązywane są kolejne.

Wędrując po Interaktywnej Mapie Polsko-Niemieckich Partnerstw Samorządowych można odnaleźć informacje o współpracy partnerskiej prowadzonej przez poszczególne polskie i niemieckie samorządy wraz z krótkim opisem obszarów współpracy i/lub przykładowych wspólnie zrealizowanych projektów. W krótkich notatkach poświęconych poszczególnym parom samorządów umieszczono także informacje o datach rozpoczęcia współpracy. Zaproszeniem do odwiedzenia polskich i niemieckich miast, gmin, powiatów i województw są wzmianki o wspólnie realizowanych imprezach cyklicznych.

Więcej informacji oraz mapa: : http://miasto.lh.pl/twinning/mapa/pl.html

EUROPA DLA OBYWATELI

Jest to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, partnerstwa i sieci miast, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.

Punkt Kontaktowy programu: www.europadlaobywateli.pl

Publikacje na temat programu Europa dla Obywateli: http://europadlaobywateli.pl/mediateka/

Przewodnik dla wnioskodawców: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/...

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.