Polsko-Niemiecka Grupa Robocza

W 1995 roku Związek Miast Polskich podpisał umowę o dwustronnej współpracy z niemieckim partnerem, Sekcją Niemiecką Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR) uznając, że stosunki polsko-niemieckie mają szczególne znaczenie dla procesu jednoczenia Europy. Wymienione w umowie obszary współpracy to wspieranie partnerstw międzygminnych, umacnianie współpracy poprzez programy wsparcia UE, organizowanie konferencji i seminariów na tematy interesujące obie strony oraz współpraca z organizacjami młodzieżowymi, komunalnymi, instytucjami naukowymi oraz innymi związkami.

Dla koordynowania działań realizowanych z naszym zachodnim sąsiadem w 1996 r. powołano Polsko-Niemiecką Grupę Roboczą, której członkami są przedstawiciele ZMP oraz Sekcji Niemieckiej CEMR. Skład Grupy ustalany jest każdorazowo na kolejną kadencję i przyjmowany uchwałą Zarządu ZMP.

W ramach współpracy obu Związków odbyło się osiem konferencji miast partnerskich Polski i Niemiec, trzynaście posiedzeń Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej oraz trzy seminaria tematyczne. W cyklicznie organizowanych konferencjach miast partnerskich Polski i Niemiec uczestniczy każdorazowo od 100 do 150 osób.

Pierwsza konferencja odbyła się w 1996 r. w Görlitz i Zgorzelcu. Od tego czasu cyklicznie odbywają się konferencje miast partnerskich Polski i Niemiec. Pierwsze z nich organizowane były właśnie w miastach przygranicznych, jako dowód na wspólne „życie” miast po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej.

Tematyka konferencji odzwierciedla aktualne wydarzenia po obu stronach polsko-niemieckiej granicy i w Unii Europejskiej. Celem pierwszych spotkań było przygotowanie samorządów obu krajów do członkostwa Polski w UE. Konferencje były zawsze okazją do pokazywania dobrych przykładów współpracy, wymiany doświadczeń, sygnalizowania problemów.

Członkami Grupy są prezydenci, burmistrzowie polskich i niemieckich miast, którzy zostali wybrani przez zarządy obu Związków lub zgłosili swoje zainteresowanie w pracach Grupy. W posiedzeniach Grupy uczestniczą obok prezydentów i burmistrzów z obu krajów, przedstawiciele organizacji, fundacji, stowarzyszeń działających na rzecz współpracy polsko-niemieckiej. Pełnią oni ważną rolę doradczą i opiniotwórczą dla Grupy Roboczej.

Obecnie istnieje ponad 1000 partnerstw – formalnych jak i nieoficjalnych między samorządami Polski i Niemiec, co czyni z naszego zachodniego sąsiada lidera pośród państw, z którymi współpracują polskie samorządy.Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.