Dokumenty z kategorii 'inne stanowiska i opinie'

Pismo Prezesa ZMP do Prezydenta RP z 14 listopada 2017 r.

14.11.2017 | inne stanowiska i opinie
Prezes Związku Miast Polskich, wyrażając jednocześnie stanowisko całego środowiska samorządowego, jak również znacznej liczby podmiotów komunalnych działających w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, zwraca się do Prezydenta RP z prośbą o odmowę podpisania ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i przekazanie jej Sejmowi do ponownego rozpatrzenia.

Stanowisko Strony Samorządowej KWRiST w sprawie taryf opłat za wodę

17.10.2017 | inne stanowiska i opinie
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków pozostawiając pełną odpowiedzialność za realizację wskazanego zadania własnego gmin po ich stronie, odbiera im prawo określania najważniejszego parametru realizacji tego zadania, jakim jest ustalenie taryf opłat za wodę. Przeniesienie tego działania do instytucji rządowej pozostaje w rażącej sprzeczności z konstytucyjnymi zasadami pomocniczości, decentralizacji oraz samodzielności JST.

Apel przedstawicieli środowisk samorządowych dotyczący obrony samorządności terytorialnej w Polsce

16.03.2017 | inne stanowiska i opinie

Karta Samorządności

16.03.2017 | inne stanowiska i opinie

2017-02-17 - Karta Samorządności

20.02.2017 | inne stanowiska i opinie
Zarząd ZMP i inne organizacje samorządowe przyjęły Kartę Samorządności, którą będą mogły podpisać wszystkie samorządy w Polsce. Zmiany w ustawach dotyczących podstaw polskiego samorządu, które są obecnie proponowane bez żadnych konsultacji ze stroną samorządową, mogą podważyć ustrój państwa. Samorządowcy domagają się w Karcie, aby rządzący oraz stanowiący prawo przestrzegali i szanowali konstytucyjne zasady ustroju naszego państwa, dlatego należy je przypomnieć.

2016-10-26 - opinia Strony Samorządowej KWRiST ws. projektów ustaw: Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe

26.10.2016 | inne stanowiska i opinie

2016-08-31 - stanowisko Strony Samorządowej KWRiST w sprawie oświaty

31.08.2016 | inne stanowiska i opinie

2016-03-09 - opinia ZMP - European Urban Agenda

09.03.2016 | inne stanowiska i opinie

2015-11-17 - apel ZMP i UMP - ustawa działowa

17.11.2015 | inne stanowiska i opinie

2015-08-28 - stanowisko Strony Samorządowej KWRiST w sprawie projektu ustawy o związkach metropolitalnych

28.08.2015 | inne stanowiska i opinie
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.