Dokumenty

Program Zgromadzenia Ogólnego w Serocku 21-22 marca 2017 r.
20.02.2017 | inne
2017-02-17 - stanowisko Zarządu ZMP w sprawie poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy
17.02.2017 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd Związku Miast Polskich negatywnie opiniuje poselski projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, zawarty w druku sejmowym 1259. Stoi na stanowisku, że przyjmowane rozwiązania powinny spełniać uniwersalne wymogi, pozwalające na budowanie współpracy autonomicznych gmin i powiatów, w drodze konsensusu społecznego i z uwzględnieniem opinii społeczności lokalnych.
Wytyczne do publikowania dla redaktórów miejskich na portalu www.miasta.pl
15.02.2017 | inne
Nowe lokowanie instytucji publicznych w miejskich ekosystemach kultury w Polsce
13.02.2017 | publikacje
Zaproszenie przewodniczących rad na ZO w Serocku
27.01.2017 | inne

Projekty ustaw i rozporządzeń

Poselski projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

opiniowanie od 13.02.2017 do 17.02.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

opiniowanie od 13.02.2017 do 17.02.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

opiniowanie od 13.02.2017 do 17.02.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa.

opiniowanie od 13.02.2017 do 17.02.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

opiniowanie od 13.02.2017 do 17.02.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Petycje