Dokumenty

2018-09-14 - Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami
19.09.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd ZMP negatywnie opiniuje ten projekt, ponieważ nie wpłynie on na rozwiązanie kluczowych problemów młodych Polaków, jakimi są: nadwaga, wady postawy czy też próchnica, przede wszystkim dlatego, że nie gwarantuje dodatkowych środków finansowych. Projektodawcy obciążają samorządy terytorialne niewykonalnymi zadaniami i nie zapewniają instrumentów prawnych i finansowych umożliwiających ich wykonywanie.
2018-08-24 - Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
31.08.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
ZMP negatywnie opiniuje część z rozwiązań zwartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (w wersji z dnia 10 sierpnia 2018 r.). Mimo, że projekt ten wprowadza wiele oczekiwanych zmian w organizacji pieczy zastępczej, to jednak równocześnie zawiera przepisy, które mogą pogorszyć warunki wspierania dzieci i młodzieży oraz nakłada na gminy i powiaty wiele nowych zadań, nie gwarantując na ich realizację adekwatnych środków finansowych.
Uchwała nr 5/2018 XLI Zgromadzenia Ogólnego ZMP w Żywcu
20.07.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
w sprawie: zmiany Statutu Związku Miast Polskich
Statut Związku Miast Polskich po zmianach 1.03.2018
20.07.2018 | inne
2018-06-27 - Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie potrzeby podjęcia inicjatywy legislacyjnej dotyczącej najmu krótkoterminowego
29.06.2018 | stanowiska i uchwały ZMP
Najem okazjonalny często okazuje się uciążliwy dla lokalnych społeczności. Najemcy, wykorzystującym swoją anonimowość, są w stanie swoim zachowaniem zdestabilizować życie mieszkańców miast. Wynajmujący unikają zaś wzięcia odpowiedzialności za zachowanie swoich klientów, ignorując zasady dobrego sąsiedztwa oraz współżycia. W tej sytuacji ZMP zwraca się z prośbą do MSiT o podjęcie inicjatywy legislacyjnej, która pozwoli na rozwiązanie tego coraz bardziej palącego problemu.

Projekty ustaw i rozporządzeń

Poselski projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym.

opiniowanie od 20.08.2018 do 24.08.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.

opiniowanie od 09.07.2018 do 17.07.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy.

opiniowanie od 18.06.2018 do 22.06.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o mianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

opiniowanie od 18.06.2018 do 22.06.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

opiniowanie od 18.06.2018 do 22.06.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Petycje