Dokumenty

Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie medialnej debaty o ograniczeniu liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
23.01.2017 | stanowiska i uchwały ZMP
Zarząd Związku Miast Polskich apeluje, aby debata nad propozycją poważnej zmiany prawnej jaką jest ograniczenie liczby kadencji samorządowych, odbywała się na podstawie rzetelnych argumentów merytorycznych.
"Polityka społeczna gminy jako czynnik rozwoju lokalnego." Poznań - Kozienice 2016
30.12.2016 | publikacje
Publikacja opiera się na głównej tezie, że w dotychczasowej praktyce samorządów gminnych polityka społeczna nie jest wystarczająco doceniana jako czynnik rozwoju lokalnego, co powoduje, że gminy nie wykorzystują wszystkich dostępnych możliwości działań na rzecz rozwoju w tym zakresie. Przedmiotem badań są trzy gminy dobrane w sposób celowy, tj. Grójec, Kozienice i Szydłowiec.
Podsumowanie działań ZMP w 2016 roku - ogólne
22.12.2016 | sprawozdania z działalności ZMP
Podsumowanie działań ZMP w 2016 roku - projekty
22.12.2016 | sprawozdania z działalności ZMP
2016-10-28 - stanowisko ZMP - Nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych
29.11.2016 | stanowiska i uchwały ZMP
Związek Miast Polskich negatywnie opiniuje poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych. Projekt ustawy zakłada usunięcie przepisów dotyczących możliwości zatrudniania w urzędach samorządowych doradców i asystentów.

Projekty ustaw i rozporządzeń

Projekt rozporządzenia MEN w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników.

opiniowanie od 16.01.2017 do 19.01.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (...)

opiniowanie od 16.01.2017 do 19.01.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia MRiF w sprawie upoważnienia do wydania postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnych oraz wykonywania niektórych czynności związanych ze złożonymi wnioskami.

opiniowanie od 16.01.2017 do 19.01.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Rozporządzenie MFiR w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek.

opiniowanie od 16.01.2017 do 19.01.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

opiniowanie od 13.01.2017 do 19.01.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Petycje