Dokumenty

Projekt uchwały XLII Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w sprawie zaciągnięcia kredytu
21.02.2019 | stanowiska i uchwały ZMP
Projekt uchwały XLII Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu
Projekt uchwały XLII Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w sprawie zmiany Statutu Związku Miast Polskich
21.02.2019 | stanowiska i uchwały ZMP
Projekt uchwały XLII Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w Poznaniu z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Miast Polskich
Zestawienie finansowe kampanii edukacyjnej o samorządzie terytorialnym w 2018 r.
19.02.2019 | sprawozdania z działalności ZMP
Opinia Komisji Rewizyjnej Związku Miast Polskich z dnia 15 lutego 2019 r.
19.02.2019 | sprawozdania z działalności ZMP
Opinia Komisji Rewizyjnej Związku Miast Polskich z dnia 15 lutego 2019 r. o realizacji budżetu Związku w roku 2018 i bilansie rocznym.
Bilans jednostki prowadzącej wyłącznie działalność statutową na dzień 31.12.2018 r.
19.02.2019 | sprawozdania z działalności ZMP

Projekty ustaw i rozporządzeń

Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające - Prawo zamówień publicznych.

opiniowanie od 08.02.2019 do 14.02.2019
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.

opiniowanie od 08.02.2019 do 14.02.2019
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy - Prawo zamówień publicznych.

opiniowanie od 08.02.2019 do 14.02.2019
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska.

opiniowanie od 08.02.2019 do 14.02.2019
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Prawo oświatowe.

opiniowanie od 08.02.2019 do 14.02.2019
kategoria: projekt stanowiska lub uchwały ZMP

więcej

Petycje