Aktualności
Thumb 1 3 b12823a5d1884ec0a0b0baebfd29dbd24d94e5e3
20-21 listopada w Warszawie odbywa się konferencja Warsaw Dialogue on Scaling-Up Local and Subnational Climate Action, wydarzenie towarzyszące COP19.
Thumb 1 3 1b6b04c63fb2a2167339a681c2430b412f74373f
Podczas posiedzenia 18 października br. podjęto stanowiska: w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym, projektu założeń do zm. ust. o pomocy społecznej o...
Thumb 1 3 1f22b02f0f576a60c797c1957244004ef05cd50f
Prezydent RP podjął decyzję o skierowaniu nowelizacji ustawy o drogach publicznych do Trybunału Konstytucyjnego. 7 października br. Prezes ZMP zwrócił się do Prezydenta RP z prośbą o niepodpisywani...
Szanowni Państwo, w przyszłym roku przypada 25-lecie rozpoczęcia w Polsce transformacji systemowej. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wystosował Apel do Polaków o wspólne u...
Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że w dniach 20-21 listopada w Warszawie odbywa się konferencja Warsaw Dialogue on Scaling-Up Local and Subnational Climate Action, wydarzenie towarzysząc...
W imieniu Związku Miast Polskich, Instytutu Spraw Publicznych, Związku Powiatów Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP zapraszamy Członków ZMP, ZPP i ZGW RP do udziału w ogólnopolskiej konferencji, w...
Thumb 1 3 c52a02f7ee559d2b726c81aa86b2ba8504c372b9
Komisja Wspólna uzgodniła, przygotowany w ministerstwie edukacji narodowej projekt nowelizujący ustawę - Karta Nauczyciela. Projekt może przynieść samorządom nawet miliard złotych oszczędności, wię...
Thumb 1 3 586611f49511329e372b8494b63b9e602dfb06f0
655. rocznica nadania Będzinowi praw miejskich i 680. rocznica koronacji Kazimierza Wielkiego stały się podstawą do zorganizowania w połowie września w Będzinie konferencji „Będzin Kazimierza Wielk...
Thumb 1 3 80462ba89ee73f109f9a0b72e05015bf7506d1d9
Władze Przemyśla po raz pierwszy zapraszają mieszkańców udziału w konsultacjach, które pozwolą na wyłonienie projektów realizowanych w przyszłym roku w ramach budżetu obywatelskiego. Kwota na 2014 ...
Thumb 1 3 ce9cf2aee82699cda2426549bedaaadcdb2027a4
Seminarium regionalne o dialogu społecznym 11 października br. odbyło się inauguracyjne seminarium regionalne w ramach projektu „Dialog społeczny w sektorze i przedsiębiorstwach samorządowych”. P...
Thumb 1 3 3534318b63bff2f324bf62de8d88f5bbb2142df6
Dofinansowanie otrzymało 15 najwyżej punktowanych projektów - to wyniki konkursu w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji JST, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawici...
Thumb 1 3 21b422e4482014a125218bba5847c091228c49ef
Zapraszamy do udziału w Konferencji „Samorządy lokalne a Unia Europejska - w przeddzień 10-lecia akcesji”, która odbędzie się w Warszawie, 14.11.2013. Wśród zaproszonych gości: samorządowcy, repre...
Thumb 1 3 5a532c0445a539085d57f9a1412f367f6bfa802c
System detekcji ruchu drogowego oddany do użytku w Gliwicach jest najnowocześniejszym tego typu przedsięwzięciem w kraju. Jego główne założenie to szybszy i bezpieczniejszy przejazd przez miasto. S...
Thumb 1 3 f8677a215e0714b456e4b9752a09461779caa637
Zakończono prace nad monitoringiem. Wyłoniona w przetargu nieograniczonym jarosławska firma zamontowała 5 kamer w kluczowych miejscach miasta. To miejsca, w których natężenie ruchu, zarówno pieszyc...
Thumb 1 3 c3f251482057c8a596ae49de0bbeafca8475c349
Podczas jubileuszu 20-lecia partnerstwa Legnicy i Wuppertalu prezydenci obu miast podpisali symboliczną deklarację woli kontynuowania współpracy między tymi partnerskimi miastami. Otwieramy nowy ro...
Thumb 1 3 9d6d38cd392a66d9eb31f392e83ef5b4548b7fdb
W Wałbrzychu na zamku Książ odbyły się warsztaty "Zarządzanie rozwojem i współpraca w miejskich obszarach funkcjonalnych– wnioski dla Krajowej Polityki Miejskiej" organizowane przez Ministerstwo Ro...
Podczas posiedzenia w Rzeszowie 18 października br. członkowie Zarządu ZMP zaopiniują założenia projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, program Polityki Rodzinnej Prezydenta RP oraz ...
W 2014 przypada 10. rocznica przystąpienia Polski do UE. Związek Miast Polskich chce pokazać, w jaki sposób społeczności lokalne przeżywać będą jubileusz największego do tej pory rozszerzenia UE, ...
Szanowni Państwo! W imieniu Prezydenta Radomia, Andrzeja Kosztowniaka, zapraszamy na ogólnopolską konferencję "Budżet Obywatelski - konsultacje czy współdecydowanie?", która o...
Thumb 1 3 531dce5376ca1624b5339a459ed254b00c7a6042
Zapraszamy na ogólnopolską konferencję na temat budżetu obywatelskiego, która odbędzie się w Radomiu 16-17 października br.
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Jesteśmy na Facebooku. DOŁĄCZ DO NAS! Fb@2x