Wspaniała rewitalizacja rynku żmigrodzkiego przyniosła wiele korzyści mieszkańcom. „Serce miasta” zaczęło tętnić życiem. To właśnie tutaj odbywają się imprezy kulturalne, rozkwita gastronomia, dzieci bawią się przy fontannie, grają w piłkę na sztucznym boisku, a dorośli spokojnie odpoczywają na ławkach.

Podczas rewitalizacji odnowiona została również figura Najświętszej Marii Panny. Kolumna maryjna ma piękną historię, a przede wszystkim ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności.

Pochodzi ona z roku 1873, jest pozostałością po tzw. kolumnie zwycięstwa, którą ustawiono z okazji zwycięstwa Prus w wojnie z Francją w latach 1870-1871. Po II wojnie światowej miejsce znajdującego się na szczycie orła zajęła właśnie figurka Matki Boskiej, przywieziona wówczas przez Siostry Szarytki z Czortkowa. 11 czerwca 1947 roku odbyła się uroczystość poświęcenia figury NMP, w której udział wzięli m.in. prymas Anglii – kardynał Gryffin, prymas Polski – kardynał Hlond, administrator apostolski na Dolny Śląsk – ksiądz Karol Milik oraz miejscowy proboszcz ksiądz Jan Jonaczyk. Tego samego dnia dokonano aktu oddania miasta w opiekę Niepokalanemu Sercu Marii.