Prezes Związku Miast Polskich, Zygmunt Frankiewicz, zaprasza delegatów z miast na XLI Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich, które - zgodnie z ustaleniami - odbędzie się w Żywcu, w dniach 1 i 2 marca br.

Zgromadzenie Ogólne, oprócz dorocznych czynności statutowych, będzie okazją do przedyskutowania w szerszym gronie wielu ważnych dla samorządów i miast członkowskich tematów, w tym zwłaszcza spraw legislacyjnych.

Wśród zagadnień merytorycznych, umieszczonych w porządku obrad, znajduje się tematyka związana z odpowiedzialnością miast i gmin za organizację wyborów samorządowych po ostatniej zmianie przepisów w tym zakresie. Delegaci będą także mieli możliwość odnieść się do bieżących problemów legislacyjnych, w tym związanych ze zmianami w zakresie ochrony danych osobowych. W tej części Zgromadzenia weźmie udział dr Maciej Kawecki – dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji.

Przypominamy, że termin nadsyłania zgłoszeń i rezerwacji noclegów upływa z dniem 20 lutego br. Ze względów organizacyjnych prosimy o dotrzymanie tego terminu.

W załączeniu program Zgromadzenia, projekty uchwał, sprawozdanie finansowe oraz projekt budżetu na 2018 rok.