Tegoroczne Zgromadzenie Ogólne delegatów do Związku Miast Polskich odbywać się będzie w atmosferze obchodów 600-lecia praw miejskich Serocka oraz 100-lecia współpracy i partnerstwa miast, którą zapoczątkował w 1917 roku powstały na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim Związek Miast Królestwa Polskiego, zarejestrowany następnie jako Związek Miast Polskich.

Jak co roku wiosenne Zgromadzenie Ogólne ZMP będzie miało w znacznej części charakter statutowy, Zarząd Związku i Komisja Rewizyjna przedstawią sprawozdania ze swej działalności w minionym roku, a delegaci będą dyskutować nad tymi kwestiami. Zostanie też przedstawiony projekt budżetu stowarzyszenia na kolejny rok. W ramach dyskusji programowej delegaci wypracują wnioski do programu działania Związku w roku 2017. Przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Zarządu ZMP na wakat powstały po śmierci w 2016 r. delegatki Warszawy, Zofii Trębickiej.

Delegaci zostaną poinformowani o projektach realizowanych przez Związek z udziałem miast, a także o planowanych przedsięwzięciach w ramach obchodzonej przez ZMP w tym roku rocznicy 100-lecia współpracy i partnerstwa miast. Delegaci będą ponadto dyskutować na temat projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego.

Zarząd ZMP na posiedzeniu w Łodzi 17 lutego br. postanowił zmienić wcześniej ustalony porządek obrad Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich. Do programu został wprowadzony punkt przewidujący dyskusję o sytuacji samorządu terytorialnego oraz wypracowanie stanowiska środowiska samorządowego w tej sprawie.

Gościem Zgromadzenia Ogólnego w Serocku będzie Kamil Durczok. Temat jego wystąpienia to "Zło w Internecie. Czarny PR i hejt - czy można z nim wygrać?"

Po dokonaniu rejestracji na stronie www, istnieje możliwość przesłania elektronicznego zgłoszenia uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz elektronicznego zgłoszenia wniosków do debaty programowej Zgromadzenia Ogólnego.

Materiały na XXXVIII Zgromadzenie Ogólne ZMP w Serocku

Infografika ogólna podsumowująca działania ZMP w 2016 r.

Infografika podsumowująca realizację projektów ZMP w 2016 r.