Projekty realizowane przy udziale pozyskanych funduszy dotyczą różnych dziedzin, m.in. rozwoju infrastruktury drogowej, ochrony środowiska, rewitalizacji zabytków czy edukacji. Jest wśród nich np. modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej, którą prowadzą Wodociągi Miejskie, przebudowa alei Wojska Polskiego, budowa trasy N-S.

- Dzięki pieniądzom pozyskanym z zewnątrz budujemy też Radomskie Centrum Sportu, rewitalizujemy Miasto Kazimierzowskie, w tym Kamienicę Deskurów i ratusz, inwestujemy w zrównoważony transport, służbę zdrowia i realizujemy cały szereg projektów edukacyjnych - wylicza prezydent miasta. Podkreśla, że miasto szuka dofinansowań wszędzie tam, gdzie tylko jest to możliwe. Są to m.in. fundusze unijne np. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko czy programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój. Miasto pozyskuje też środki krajowe będące w dyspozycji np. poszczególnych ministerstw, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych czy Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Duża skuteczność w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy to efekt ciężkiej pracy.

WIĘCEJ