Samorządy otrzymają wsparcie merytoryczne oraz granty na przeprowadzenie konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium przy aktywnym udziale mieszkańców.

Zgłoszenia przyjmowane będą przez formularz on-line od 28 stycznia do 28 lutego br. W tym czasie odbędą się też spotkania informacyjne na temat projektu, na których będzie można m.in. porozmawiać z dotychczasowymi uczestnikami projektu.
W ramach projektu wsparcie otrzymają 22 samorządy z całej Polski, stojące przed wyzwaniem opracowania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium. Celem projektu jest rozpoczęcie dialogu na jak najwcześniejszym etapie procedury planistycznej, a także wsparcie na etapie wyłożenia projektu dokumentu do publicznego wglądu.

Jakie wsparcie otrzymują gminy w projekcie?
  • wspólne zaplanowanie przebiegu konsultacji dokumentu planistycznego (w tym dobranie technik konsultacyjnych, udostępnienie broszury edukacyjnej nt. planowania przestrzennego),
  • szkolenia, warsztaty i doradztwo ekspertów z dziedziny planowania przestrzennego i partycypacji obywatelskiej na etapie przygotowania i realizacji konsultacji społecznych dla osób zaangażowanych w proces po stronie gminy,
  • granty na realizację konsultacji w wysokości ok. 20 tys. zł,
  • możliwość udziału w spotkaniach służących wymianie doświadczeń z innymi gminami prowadzącymi podobne konsultacje w ramach projektu (relację z ostatniego spotkania gmin można obejrzeć >> tutaj)
Jak wygląda praca w gminie?
O tym można przeczytać więcej >> tutaj


Jak można się zgłosić?
Nabór gmin do projektu trwa od 28 stycznia do 28 lutego br. Zainteresowane gminy proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line:formularz
Po wypełnieniu formularza, z gminą skontaktują się realizatorzy projektu.

Spotkania informacyjno-edukacyjne
Spotkania będą zawierać część informacyjną nt. zasad zgłaszania się i udziału w projekcie oraz część edukacyjną dotyczącą podstawowych zagadnień związanych z partycypacją obywatelską w planowaniu przestrzennym. W spotkaniach wezmą też udział przedstawiciele gmin, które dotychczas brały udział w projekcie. Opowiedzą o swoich doświadczeniach


Spotkania odbędą się:
• 4 lutego (pon.) w godz. 10.30-15.30 w Poznaniu, w siedzibie Związku Miast Polskich przy ul. Roboczej 42,
• 12 lutego (wt.) w godz. 10.30-15.30 w Mrągowie, w Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Kopernika 2C,
• 14 lutego (czw.) w godz. 10.30-15.30 w Kielcach, w Instytucie Dizajnu przy ul. Zamkowej 3,
• 18 lutego (pon.) w godz. 10.30-15.30 w Warszawie, w ZODIAKU. Warszawskim Pawilonie Architektury w Pasażu Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4

Na spotkania można się zgłaszać przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego TUTAJ - do trzech dni przez planowaną datą spotkania.
Do udziału w spotkaniach zapraszamy w szczególności osoby odpowiedzialne za planowanie przestrzenne oraz prowadzenie konsultacji społecznych w gminach.

Szczegółowe informacje na temat projektu i naboru:
• na stronie projektu: www.partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen
• do pobrania:TUTAJ
W razie pytań, prosimy o kontakt: mperchuc@stocznia.org.pl, (22) 100 55 94.


***
Projekt "Przestrzeń dla partycypacji 2" jest kontynuacją projektu realizowanego w latach 2016-2018. Do końca 2018 roku wsparcie otrzymało 25 gmin z całej Polski. „Migawki” z przeprowadzonych konsultacji można zobaczyć m.in. >> tutaj.