W związku z przyjęciem przez Sejm nowelizacji ustawy o RIO i zmianie niektórych innych ustaw prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski zrezygnował ze współprzewodniczenia Zespołowi ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Powiadomił o tym w piśmie przesłanym do prezesów Związku Miast Polskich oraz Unii Metropolii Polskich.

Przyjęcie ustawy w obecnym kształcie jest kolejnym etapem działań skierowanych przeciwko samorządom - czytamy w piśmie. - Od początku obecnej kadencji parlamentu jesteśmy świadkami kampanii mającej na celu podważenie zaufania wśród obywateli , a także wielu zmian w prawie, bardziej lub mniej wpływających na samorządy. Oczywiście wszystkie one mają wspólny mianownik - więcej kompetencji państwa ograniczających kompetencje samorządów.