Podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego 22 września wicepremier Mateusz Morawiecki prezentował materiał na temat przeszłorocznego budżetu. Podkreślił, że program zwiększania dochodów jest możliwy dzięki uszczelnieniu wpływów z podatków. Zauważył, że wzrost planowanych dochodów z VAT jest jednym z najważniejszych planowanych wzrostów w UE. Nadmienił, że Polska jest liderem poprawy ściągalności podatków na tle innych krajów UE. Odnosząc się natomiast do kwestii polityki społecznej, poinformował, że w latach 2015-2017 nastąpił czterokrotny wzrost wydatków na cele społeczne.

W załączeniu Prezentacja, która zawiera informacje przydatne dla miast przy planowaniu budżetu na rok 2018 i lata następne. Zwracamy uwagę na konieczność korekty niektórych danych, gdyż są one błędne, np.: „W latach 2017-2018 prawie dwukrotne zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej (o 23 mln zł, w sumie 42 mld zł)”. Oczywiście, pozostaje pytanie, czy zakładane przez Pana Wicepremiera prognozy się sprawdzą. Przez dwie godziny przekonywał on o tym związkowców i pracodawców, że tak...

Zachęcamy do lektury.