Pozwalam sobie przytoczyć trzy wypowiedzi pani Beaty Szydło nt. finansowania zadań JST (w tym oświaty):

1) posłanka Beata Szydło, Lubliniec, 7 września 2013 (spotkanie z mieszkańcami):
„Radny Miejski w Lublińcu (...) zwraca też uwagę, że wszystkie ciężary związane z funkcjonowaniem przedszkoli i szkolnictwa ponosi gmina.(...)
- Cały szereg zadań jest przerzucany na samorządy bez wyposażenia ich w środki finansowe. Jest to sposób tego rządu [PO-PSL, przyp. red.] na to, żeby unikać pewnych wydatków. Tu pojawia się apel do samorządowców, żebyście państwo mieli odwagę sprzeciwić się i powiedzieć „dosyć". Jeżeli gminy i powiaty nie dostaną środków na finansowanie różnych zadań, to nie będą w stanie funkcjonować - argumentuje posłanka."

(źródło: Gazeta Lubliniecka nr 36, piątek 13 września 2013 roku, str. 7)

2) premier Beata Szydło, posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i ST, Warszawa, 26 stycznia 2016
„Samorząd jest tym środowiskiem, które na co dzień musi borykać się z najpoważniejszymi problemami, które dotyczą ludzi – mówiła premier Beata Szydło. Nawiązała do tego, że sama ma doświadczenie w pracy w samorządzie. Podkreślała również, jak bardzo istotna jest współpraca pomiędzy wojewodami, samorządem i rządem. Premier zwróciła uwagę, że wcześniej zadania zlecane samorządowi były przekazywane do realizacji bez odpowiedniego zabezpieczenia finansowego. Mogę zapewnić, że nasz rząd będzie cedował zadania, wyposażając samorządy w odpowiednie środki finansowe – zadeklarowała.”
(źródło: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-beata-szydlo-administracja-panstwowa-i-samorzadowa-powinny-sie.html)

3) wicepremier Beata Szydło, Centrum Dialogu Społecznego, podczas negocjacji ze związkami zawodowymi (1.04.2019)
Na pytanie Sławomira Broniarza, gdzie w budżecie państwa znajdują się środki na proponowane przez rząd podwyżki dla nauczycieli, odpowiedziała, że są, że nic już nie trzeba zmieniać, bo są w subwencji oświatowej (!!!). Dodała: „Niech wreszcie samorządy wezmą odpowiedzialność za oświatę”...

* * *
To, że kobieta zmienną jest, powszechnie wiadomo od dawna.
Nasi politycy codziennie dostarczają nam dowody, że - niezależnie od płci - także oni uznają zmienność za oczywisty atrybut.
Jednak wysoki urzędnik państwowy powinien brać pod uwagę jeszcze jeden ważny przymiot: odpowiedzialność...
(apo)