Jej celem będzie m.in. upowszechnianie idei samorządowej wśród uczniów, wspieranie aktywności młodzieży, umożliwienie uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji wpływających na jakość jej życia.