Fitch Ratings zmienił perspektywę ratingu Miasta Kielce ze stabilnej na negatywną. Jest to skutek analizy finansów miasta za 2018 rok.

Ocena agencji, która od wielu lat bada finanse miasta z całego świata, w tym również Miasta Kielce, potwierdza tym samym obserwacje czynione przez Prezydenta Bogdana Wentę oraz jego najbliższych współpracowników od chwili objęcia funkcji Prezydenta Kielc, czyli od 22 listopada 2018 roku.

W raporcie czytamy m.in.: „zmiana perspektywy ratingów odzwierciedla obawy Fitch, czy władzom miasta uda się skutecznie przeprowadzić planowaną racjonalizację wydatków, a tym samym odbudować wcześniejsza siłę finansową Kielce po jej znacznym pogorszeniu w 2018 roku, gdy nadwyżka operacyjna oraz wskaźnik spłaty zadłużenia były zdecydowanie słabsze niż Fitch zakładał w swoich prognozach”.

Sytuacja finansowa wymaga dzisiaj od władz miasta podjęcia zdecydowanych działań w zakresie czynionych oszczędności w urzędzie miasta, jednostkach i spółkach miejskich, pozyskiwania środków zewnętrznych, ale również podniesienia niektórych opłat.
Pierwsze oszczędności wprowadzone zostały już w grudniu, w pierwszych dniach funkcjonowania w urzędzie, ale ich ilość będzie wzrastać w najbliższych tygodniach i miesiącach. To skutek szeregu kontroli prowadzonych od chwili objęcia funkcji prezydenta Kielc przez Bogdana Wentę, a także bieżącej analizy wydatków. Oszczędności rozpoczęto od władz miasta, między innymi poprzez wykorzystanie prywatnych samochodów do dojazdów do pracy, ale także służbowych wyjazdów do innych polskich miast.

WIĘCEJ