Podczas spotkania Rady Dialogu Społecznego 16 lutego br. pokazano dwie ciekawe prezentacje na temat szkolnictwa zawodowego.

Pierwsza z nich to „Biznes dla szkół - szkoły dla biznesu” Marzeny Machałek, sekretarz stanu w MEN (zamierzenia resortu w tej kwestii), druga - „Pracodawca w kształceniu zawodowym – możliwości i perspektywy” (obie w załączeniu).

Związek Miast Polskich będzie nadal naciskał MEN, aby przedstawiło jak najszybciej konkretne szczegóły dotyczące nowego modelu kształcenia zawodowego, gdyż jest to temat, którym interesują się miasta członkowskie ZMP.