W związku z budową nowej linii w ciągu ul. Kujawskiej i modernizacją sieci na Kapuściskach, Miasto zamówiło 18 nowoczesnych pojazdów. I ogłosiło plebiscyt na nowych patronów bydgoskich tramwajów. Przed dwoma laty podobny plebiscyt przeprowadziliśmy przy okazji zakupu 12 nowych tramwajów do obsługi torowiska w Fordonie.

Plebiscyt na kolejnych 18 patronów bydgoskich tramwajów zakończył się 31 lipca. Mieszkańcy wybrali 17 nazwisk z listy składających się z 34 osób związanych z Bydgoszczą.

Osiemnasty patron, decyzją prezydenta Rafała Bruskiego, na wniosek środowiska osób niewidomych nazwany zostanie poza konkursem imieniem Oskara Pichta, nazywanego „Ojcem niewidomych”, który przed I wojną światową obejmował stanowisko dyrektora Prowincjonalnego Zakładu Dla Niewidomych w Bydgoszczy,

WIĘCEJ