Wspólne planowanie postępów - Praca zbiorowa pod redakcją merytoryczną Krzysztofa Jaszczołta